Tintometer Group

Tintometer Group

Lovibond Water Testnig
Bazény
 • Rýchlotesty
 • Komparátory
 • Ručné meracie prístroje
 • Meranie zákalu
 • Fotometre
 • Prírodné bio bazény
 • Reagencie

Životné prostredie
 • Rýchlotesty
 • Komparátory
 • Fotometre / príslušenstvo
 • Ručné meracie prístroje
 • Temperovanie
 • BSB-meranie
 • Meranie zákalu
 • Tester – vločkovanie
 • Reagencie
 • Reagencie – analýza chlóru
 • PD 250 práškový dispenzer pre stanovenie chlóru

Lovibond Colour Measurement

Automatické meranie transmisné
 • PFX 195, 880, 950, 995 série
 • RCMSi kalibrácia a servis cez internet
 • TA 4 Online kolorimeter
Automatické meranie odraznosť
 • Spektrokolorrimeter LC 100 u. SV 100
 • NC 45 bezkontaktné
 • RT250-300-400-500 prenosné meranie odrazu
 • RT600-700-800 Stolové meranie odrazu
 • Softvér
Vizuálne meranie
 • Model F
 • AF710-3
 • Komparátor 3000/Petrolej AF650 vizuálne stupňovanie
 • Komparátor systém 2000, vizuálne stupňovanie

Lovibond Colour Measurement

Automatické merania odrazivosti - RT100-200 – ručné spektrofotometre
RT100+ a RT200+ sú kompaktné, ručné spektrofotometre. RT100+ sa skladá z ručnej spektrometrickej jednotky s integrovanou meracou hlavou (45/0 meranie geometrie) pre meranie a kontrolu farebnosti bežných povrchov. RT200+ má podobnú spektrometrickú jednotku. Prístroj je dodávaný s flexibilnou meracou hlavou z optických vlákien (0/0 meranie geometrie).
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF335 USP stupnica farieb

- tento kit je vhodný prostriedkom pre objednávanie kompletného sortimentu zariadení potrebných pre klasifikáciu farmaceutických roztokov podľa USP colour 

Aplikácie                                           
lekárske a klinické produkty              
liečivá a kozmetika
 
Stupnice
US liekopis (USP) colour
 
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF334
- komparátor  s osvetľovacou jednotkou, Gardner disky 4/30 AS $ 4/30 BS, W680 OG/ 10 mm kyveta

Aplikácie                               
jedlé oleje a tuky                               
minerálne oleje a vosky
 
Stupnice
Gardner colour
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF333  jódová stupnica farieb (DIN 6162)

- klasifikácia farby podľa jódovej  stupnice farieb (DIN 6162) 
- jódová stupnica farieb (DIN 6162) sa pohybuje v rozmedzí farieb od žltej po hnedú, ako je definované pomocou riedenia jódových roztokov, v rozsahu od 1 pre najsvetlejšiu farbu až po 500 pre najtmavšiu farbu
 
Aplikácie                                           
chemikálie                                         
jedlé oleje a tuky
 
Stupnice
farba jódu (DIN 6162)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF332 EP stupnica farieb (Ph EUR metóda 2.2.2)

- tento kit je vhodný prostriedkom pre objednávanie kompletného sortimentu zariadení potrebných pre klasifikáciu farmaceutických roztokov podľa EP farebnej série 

Aplikácie                                           
lekárske a klinické produkty              
liečivá a kozmetika
 
Stupnice
Európsky liekopis (EP) colour
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF331 IFU stupnica farieb
 - tento kit je vhodný prostriedkom pre objednávanie kompletného sortimentu zariadení potrebných pre klasifikáciu vzoriek podľa IFU Colour
- kit zahŕňa tri farebné triediace disky, z ktorých každý obsahuje farebne stabilné sklenené štandardy, ktoré predstavujú časť stupnice IFU Colour
Aplikácie                                           
potraviny a nápoje                           
 
Stupnice
Medzinárodná únia ovocných štiav (IFU)farby
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF330 EBC stupnica farieb

- pre vizuálnu klasifikáciu farieb podľa EBC farby v rozsahu 2 – 27 

Aplikácie                                           
pivo, slad a karamel                         
 
Stupnice
EBC (európska pivovarnícka dohoda)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF329 Platinum-Kobalt / Hazen / APHA jednotky

- je testovacia súprava pre vizuálnu farebnú klasifikáciu Platinum-Cobalt / Hazen / APHA colour v rozmedzí 0 - 250 mg Pt/l
- farba je určená vizuálnym porovnávaním stĺpca vzorky v Nesslerovom valci s vopred kalibrovanými farebnými sklenenými štandardmi, ktoré sú farebne stabilné a nie sú ovplyvnené UV svetlom alebo extrémnymi podmienkami okolitého prostredia

Aplikácie                                           
chemikálie                                         
jedlé oleje a tuky
minerálne oleje a vosky
voda a odpadové vody
 
Stupnice
Platinum-Kobalt / Hazen / APHA colour (ASTM D 1209)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF328 Platinum-Kobalt / Hazen / APHA jednotky

- je testovacia súprava pre vizuálnu farebnú klasifikáciu Platinum-Cobalt / Hazen / APHA colour v rozmedzí 0 - 70 mg Pt/l
- farba je určená vizuálnym porovnávaním stĺpca vzorky v Nesslerovom valci s vopred kalibrovanými farebnými sklenenými štandardmi, ktoré sú farebne stabilné a nie sú ovplyvnené UV svetlom alebo extrémnymi podmienkami okolitého prostredia

Aplikácie                               
chemikálie                                         
jedlé oleje a tuky
minerálne oleje a vosky
voda a odpadové vody
 
Stupnice
Platinum-Kobalt / Hazen / APHA colour (ASTM D 1209)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF327 Pt-Co / Hazen / APHA colour, nízky rozsah 0-70 mg Pt/l
-
je testovacia súprava pre vizuálnu farebnú klasifikáciu Platinum-Cobalt / Hazen / APHA colour v rozmedzí 0 - 70 mg Pt/l
- farba je určená vizuálnym porovnávaním stĺpca vzorky v Nesslerovom valci s vopred kalibrovanými farebnými sklenenými štandardmi, ktoré sú farebne stabilné a nie sú ovplyvnené UV svetlom alebo extrémnymi podmienkami okolitého prostredia

Aplikácie                            
chemikálie                             
jedlé oleje a tuky
minerálne oleje a vosky
voda a odpadové vody
 
Stupnice
Platinum-Kobalt / Hazen / APHA colour (ASTM D 1209)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF325 Platinum-Kobalt / Hazen / APHA jednotky

- je testovacia súprava pre vizuálnu farebnú klasifikáciu Platinum-Cobalt / Hazen / APHA colour v rozmedzí 10 - 250 mg Pt/l
- používa sa pre ľahko zafarbené kvapaliny ako napríklad podzemná voda a chemikálie 
- farba je určená vizuálnym porovnávaním stĺpca vzorky v Nesslerovom valci s vopred kalibrovanými farebnými sklenenými štandardmi, ktoré sú farebne stabilné a nie sú ovplyvnené UV svetlom alebo extrémnymi podmienkami okolitého prostredia

Aplikácie                               
chemikálie                                         
jedlé oleje a tuky
minerálne oleje a vosky
voda a odpadové vody
 
Stupnice
Platinum-Kobalt / Hazen / APHA colour (ASTM D 1209)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF324 kit pre stanovenie javorového sirupu (IMSI)

- klasifikácia javorového sirupu je navrhnutá tak, aby zodpovedala novej norme vytvorenej Medzinárodným inštitútom pre javorový sirup
- nová medzinárodná klasifikácia podľa farby a chute (4 farebné triedy) 

Aplikácie                                           
potraviny a nápoje                           
cukrové roztoky, sirupy a med
 
Stupnice
javorový sirup
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: Quinizarin v označených olejoch, cestný test vozidla, 10-100

- cestný test vozidla určuje quinizarin v označených olejoch, ako je predpísané HM Customs & Excise 

Aplikácie                                           
minerálne oleje a vosky                    
 
Stupnice
Quinizarin (označené oleje)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: Euromarker v čistej nafte, cestný test vozidla
 
Aplikácie                                           
minerálne oleje a vosky                    
 
Stupnice
Euromarker
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF706 Resazurín test kit

- sa používa na zistenie prítomnosti baktérií v mlieku
- Resazurin dáva mlieku charakteristickú modrú farbu a je založený na schopnosti baktérií v mlieku redukovať modré farbivo 

Aplikácie                               
potraviny a nápoje                           
 
Stupnice
kvalita mlieka Resazurin testom
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF626, Warehouse test

- je určený na stanovenie, či je správne množstvo quinizarin markéra prítomné v nafte predtým, než je povolená na predaj 

Aplikácie                             
minerálne oleje a vosky
 
Stupnice
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie

Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF509C pre lodný vznetový typ paliva F76

- je špeciálny kit pre klasifikáciu lodnej motorovej nafty typu F76 podľa ASTM Colour Scale (ASTM stupnica pre dieselové motory)
- je navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo, že sa používa správne palivo v motorových plavidlách, čím sa zabráni chybám pri použití paliva, ktoré môžu mať za následok nákladné nápravné údržby 

Aplikácie                                           
minerálne oleje a vosky                    
 
Stupnice
ASTM Colour (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF508

- je určený na stanovenie uhoľnatejúcich a ďalších nerozpustných látok v dieselových motorových olejoch

Aplikácie                                           
minerálne oleje a vosky                    
 
Stupnice
uhoľnatejúce látky (nerozpustné)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF353

- testovací kit je určený na stanovenie hladiny hemoglobínu v krvi pomocou Harisonovej metódy
- táto metóda je obzvlášť jednoduchá s nízkymi prevádzkovými nákladmi, lebo používa neriedenú krv a nepoužíva žiadne činidlá
 - okrem toho nie je potrebný napájací zdroj pre prevádzku 

Aplikácie                                           
lekárske a klinické produkty              
 
Stupnice
hladina hemoglobínu v krvi  (20-130%)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF347 (ASTM C40)

- testovací kit na organické nečistoty v jemných agregátoch, podľa ASTM C40
- kompaktný, robustný a ľahko prenosný
- nie je potrebné si pripraviť štandardné roztoky
- jednoduchý, priamočiary skúšobný postup
- dáva spoľahlivé merania, ktoré sú ľahko interpretované 
 
 
Aplikácie                                           
 
Stupnice
organické nečistoty v jemných agregátoch
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF267 sada pre cholinesterázový test

- sledovanie expozície organických fosforových insekticídnych látok
- sada je určená pre rýchle testovacie skúšky na prítomnosť organických fosforových insekticídnych látok a na upozornenie užívateľov týchto chemických látok (poľnohospodári, výskumní pracovníci) na ich vstrebávanie a nebezpečné pracovné postupy
- sada je špecifikovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou vo svojom technickom informačnom liste č. 356, 1967
- sada obsahuje 200 lanciet a dostatok činidiel (na približne 10000 testov) 

Aplikácie                                           
lekárske a klinické produkty              
                                                          
Stupnice
cholinesterázová aktivita
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor 3000 / petrolej AF650, vizuálne triedenie
Komparátor 3000 - Pracuje s troma poliami pre vizuálne stanovenie farby vzoriek priamym porovnaním s farebnými sklenenými filtrami. 3 polia pohľadu, vzorka a dve po sebe idúce sklenené filtre na farebnej stupnici sú pozorované súčasne, čo uľahčuje dosiahnutie optimálnej farebnej zhody. 

Model: Komparátor (AF670)
 
Aplikácie                   
nátery                                                
                                                          
Stupnice
Rosin - USA lodné potreby (ASTM D 509)
Rosin - francúzsky (Bordeaux) colour
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor 3000 / petrolej AF650, vizuálne triedenie
Komparátor 3000 - Pracuje s troma poliami pre vizuálne stanovenie farby vzoriek priamym porovnaním s farebnými sklenenými filtrami. 3 polia pohľadu, vzorka a dve po sebe idúce sklenené filtre na farebnej stupnici sú pozorované súčasne, čo uľahčuje dosiahnutie optimálnej farebnej zhody. 

Model: Komparátor (AF650)
 
Aplikácie                                           
minerálne oleje a vosky                    
 
Stupnice
ASTM Colour (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor 3000 / petrolej AF650, vizuálne triedenie
Komparátor 3000 - Pracuje s troma poliami pre vizuálne stanovenie farby vzoriek priamym porovnaním s farebnými sklenenými filtrami. 3 polia pohľadu, vzorka a dve po sebe idúce sklenené filtre na farebnej stupnici sú pozorované súčasne, čo uľahčuje dosiahnutie optimálnej farebnej zhody. 

Model: FAC komparátor (AF229)
 
Aplikácie                                           
jedlé oleje a tuky                   
 
Stupnice
FAC Colour (AOCS Cc13a-43)
 
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor 3000 / petrolej AF650, vizuálne triedenie
Komparátor 3000 - Pracuje s troma poliami pre vizuálne stanovenie farby vzoriek priamym porovnaním s farebnými sklenenými filtrami. 3 polia pohľadu, vzorka a dve po sebe idúce sklenené filtre na farebnej stupnici sú pozorované súčasne, čo uľahčuje dosiahnutie optimálnej farebnej zhody. 

Model: Gardner komparátor (AF228)
 
Aplikácie                                           
minerálne oleje a vosky        
chemikálie
jedlé oleje a tuky
 
Stupnice
Gardner colour
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor 3000 / petrolej AF650, vizuálne triedenie
Komparátor 3000 - Pracuje s troma poliami pre vizuálne stanovenie farby vzoriek priamym porovnaním s farebnými sklenenými filtrami. 3 polia pohľadu, vzorka a dve po sebe idúce sklenené filtre na farebnej stupnici sú pozorované súčasne, čo uľahčuje dosiahnutie optimálnej farebnej zhody.  

Model: EBC komparátor (AF607)

- na meranie farebnosti piva optickým porovnávaním vzorky s farebnými sklami 

Aplikácie                               
pivo, slad a karamel                         
 
Stupnice
EBC (európska pivovarnícka dohoda)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - vizuálny AF710-3
Model: vizuálny AF710-3

- je prístroj schválený American Oil Chemists Society (AOC) pre triedenie podľa farieb olejov a tukov podľa AOCS oficiálnej metódy Cc 13b-45 stupnice 

Aplikácie                                           
výrobky pre domácnosť        
jedlé oleje a tuky                               
minerálne oleje a vosky        
 
Stupnice
AOCS-  Tintometer® colour
Optická dĺžka podľa stupnice farieb
whisky  (ASTM E 313)
absorpcia
Acid Wash test (ASTM D848)
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - model F (PFXi-880/F)
Model F je optický kolorimeter pre optické porovnávanie farebnosti vzorky so sklenenými filtrami (sklíčkami) Lovibond farby modrej, červenej, žltej a neutrálnej. Tieto Lovibond® sklíčka sú vložené do porovnávacieho poľa pomocou „posuvných regálov (stojanov)“, čo umožňuje užívateľovi porovnávať farbu svetla, ktorá je buď prenášaná cez vzorku alebo odrazená od vzorky.
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - model F (BS 684)
Model F je optický kolorimeter pre optické porovnávanie farebnosti vzorky so sklenenými filtrami (sklíčkami) Lovibond farby modrej, červenej, žltej a neutrálnej. Tieto Lovibond® sklíčka sú vložené do porovnávacieho poľa pomocou „posuvných regálov (stojanov)“, čo umožňuje užívateľovi porovnávať farbu svetla, ktorá je buď prenášaná cez vzorku alebo odrazená od vzorky.
Výrobca: 
Tintometer Group

Lovibond Colour Measurement

Optické merania - model F
Model F je optický kolorimeter pre optické porovnávanie farebnosti vzorky so sklenenými filtrami (sklíčkami) Lovibond farby modrej, červenej, žltej a neutrálnej. Tieto Lovibond® sklíčka sú vložené do porovnávacieho poľa pomocou „posuvných regálov (stojanov)“, čo umožňuje užívateľovi porovnávať farbu svetla, ktorá je buď prenášaná cez vzorku alebo odrazená od vzorky.
Výrobca: 
Tintometer Group

Stránky