Testing Bluhm and Feuerherdt

Testing Bluhm and Feuerherdt

Testovacie stroje
 • Testovacie stroje tlak/ohyb – cement a maltu
 • Testovacie stroje ohyb – betón
 • Testovacie stroje tlak/ohyb – betón
 • Testovacie stroje tlak – betón
 • Testovacie stroje ohyb – betón s oceľovými vláknami
Prístroje na maltu
 • Miešačky malty
 • Blaine prístroj
 • Vibračné a šokový stôl
 • Skladovanie skúšobných telies
 • Trojformy
 • Vicat
 • Rozlivací stôl
 • Kalorimeter
 • Vysokotlaký autokláv
 • Stanovenie obsahu vzduchu v malte
 • Skúšobné prístroje na vápno
 • Laboratórne stroje a prístroje na cement a suchú maltu
Prístroje na betón
 • Skúška sadnutím betónu
 • Skúška rozlievateľnosti podľa Grafa a meranie konzistencie
 • Vibračné stoly
 • Formy na betón
 • Meranie obsahu vzduchu v betóne 5 lit.
 • Meranie obsahu vzduchu v betóne 8 lit.
 • Meranie priepustnosti
 • Vodotesnosť
 • Klíma – debny
 • Prístroje na odber vrtnej múčky
 • Skúšky samohustnutia betónu
 • Meranie impedancie
Laboratórny nábytok z ušľachtilej ocele