PHASE TECHNOLOGY

PHASE TECHNOLOGY

Spoločnosť Phase Technology navrhuje, vyrába, predáva a dodáva testovacie prístroje na meranie vlastností tečenia za studena. Medzi zákazníkov spoločnosti patria ropné rafinérie, komerčné laboratóriá, distribútori palív, terminály, letecké spoločnosti a armáda.

Analyzátory PHASE TECHNOLOGY spĺňajú a dodržiavajú súčasné metódy ASTM International na meranie bodu tuhnutia (ASTM D5949), bodu zákalu (ASTM D5773 a D7397) a bodu kryštalizácie (ASTM D5972). Spoločnosť spĺňa a plní mnohé ďalšie významné medzinárodné štandardy a špecifikácie, vrátane tých, ktoré sú z Energy Institute (EI).

Podporované 17-ročným rozsiahlym výskumom v rámci "laboratórnych skúšok", Phase Technology je neustále najvyšším z hľadiska opakovateľnosti, reprodukovateľnosti, citlivosti a rovnocennosti s manuálnymi testovacími metódami. Phase Technology bola ocenená ocenením ASTM za dokonalé vyvíjanie svetových štandardov pre správanie sa ropy pri tečení za studena.


Laboratórne analyzátory
Procesové online analyzátory