Acosafe

Acosafe

Bezpečnostné skrine podľa EN 14470
Bezpečnostné skrine pre kyseliny a lúhy
Bezpečnostné skrine pre jedy a nebezpečné látky a kombinované skrine
Bezpečnostné skrine pre pesticídy
Digestory a skrine s filtráciou a odťahom
Regály, kontajnery, zachytávače
Protipožiarna výstroj a skrine na dokumenty
Prvá pomoc a núdzové sprchy