Optické prístroje KERN

  • Svetelné mikroskopy
  • Metalurgické mikroskopy
  • Polarizačné mikroskopy
  • Stereomikroskopy
  • Statívy pre stereomikroskopy
  • Externé osvetľovacie jednotky
  • Mikroskopické kamery
  • Analógové refraktometre
  • Digitálne refraktometre
  • ABBE refraktometre
Odkaz na stránku výrobcu: 
Optical Instruments - KERN & SOHN GmbH
Oblasť použitia: 
Automobilový priemysel
Biológia
Biotechnológie
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Geológia a mineralógia
Humánna a veterinárna medicína
Hutnícky priemysel
Materiálové technológie
Metalurgia
Mikrobiológia
Nemocnice, kliniky
Petrochemický priemysel
Potravinársky priemysel
Textilný a vláknarsky priemysel
Vodárenský priemysel
Výskumné ústavy