Meracie prístroje

  • Silomery
  • Meranie hrúbky vrstiev
  • Meranie hrúbky stien
  • Skúška tvrdosti plastov (Shore)
  • Meranie tvrdosti kovov (Leeb)
  • Bezpečnosť pracovného prostredia / životné prostredie
  • Skúšky zlata / drahých kameňov
  • Dĺžkomery
Kategória: 
Váženie
Odkaz na stránku výrobcu: 
Measuring instruments - KERN & SOHN GmbH
Oblasť použitia: 
Geológia a mineralógia
Hutnícky priemysel
Materiálové technológie
Priemysel spracovania plastov
Priemysel stavebných hmôt