Medicínske váhy - váhy merajúce telesný tuk

Odkaz na stránku výrobcu: 
Body fat scales - KERN & SOHN GmbH
Oblasť použitia: 
Humánna a veterinárna medicína
Nemocnice, kliniky