Medicínske váhy - ručný dynamometer

Oblasť použitia: 
Humánna a veterinárna medicína
Nemocnice, kliniky