Lovibond Colour Measurement

Automatické merania odrazivosti - RT250-300-400-500 – prenosné spektrofotometre
RT 250, RT 300, RT 400 a RT 500 sú univerzálne, prenosné spektrofotometre s možnosťou voľby difúznej/8 ° sféry alebo 0/45 optickej geometrie, vhodné pre rýchle, precízne merania farebnosti širokého rozsahu vzoriek.  Poskytujú absolútne a diferenčné merania v rôznych kolorimetrických systémoch.
RT 300 a RT 500 sú dodávané so súborom programov OnColorTM umožňujúcich sťahovanie nameraných dát.
Model: RT400 (diffuse/8°) 8 mm štrbina
 
Aplikácie                                           
nátery                                                                       
potraviny a nápoje                           
výrobky pre domácnosť                    
plasty                         
textílie                                                
lekárske a klinické produkty  
chemikálie                                         
liečivá a kozmetika               
                                                          
Stupnice
CIE 94                                    
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)
CMC tolerancia
index belosti (ASTM E 313)
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty
index žltnutia (ASTM E 313)
Metaméria index
Delta E * farebný rozdiel
nedorozumenia farebných dát
spektrálne dáta
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Potravinársky priemysel
Textilný a vláknarsky priemysel