Lovibond Colour Measurement

Automatické merania odrazivosti - NC45 bezkontaktný
- 45/0° geometria, stolný spektrofotometer je určený pre meranie farieb mnohých druhov mokrých a suchých vzoriek vrátane práškov, pást, gélov, plastov a náterových hmôt
- bezkontaktné meranie farieb umožňuje meranie vzoriek z diaľky, čo eliminuje skreslenie povrchu spôsobené metódami založenými na kontakte
- LED osvetlenie
Odkaz na stránku výrobcu: 
www.lovibondcolour.com/instrument/nc45
Model: NC 45 
 
Aplikácie
nátery                                                                       
potraviny a nápoje                           
výrobky pre domácnosť                    
liečivá a kozmetika                           
plasty                                                
cukrové roztoky, sirupy a med          
textílie                                                
voda a odpadové vody                  
                                                          
Stupnice
CIE 94                                    
CIE L* u* v* farebný priestor
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)
CMC tolerancia
index belosti (ASTM E 313)
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty
index žltnutia (ASTM E 313)
Delta E * farebný rozdiel
nedorozumenia farebných dát
spektrálne dáta
 
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Potravinársky priemysel
Textilný a vláknarsky priemysel
Vodárenský priemysel