Lovibond Colour Measurement

Automatické meranie transmisné - séria PFXi-880, -950, -995
Séria PFXi-880,-950,-995
sú k dispozícii s voliteľne integrovanou vykurovacou jednotkou
153 mm (6 ") vzorkovacia komora zaručuje dodržiavanie AOCS, ISO a ASTM noriem
Model: PFXi-880/CIE
 
Aplikácie                                          
chemikálie                                        
nátery                                                                                               
liečivá a kozmetika                          
potraviny a nápoje                           
výrobky pre domácnosť                    
plasty                                     
cukrové roztoky, sirupy a med          
pivo, slad a karamel                         
lekárske a klinické produkty  
jedlé oleje a tuky                               
minerálne oleje a vosky                                
voda a odpadové vody
 
Stupnice
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)                                               
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty
Acid Wash Test (ASTM D848)
Optická hustota (absorbancia)
Optická dĺžka podľa stupnice farieb
Delta E * farebný rozdiel
spektrálne dáta
 
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Petrochemický priemysel
Potravinársky priemysel
Vodárenský priemysel