GlutoPeak

Rýchly trest kvality múky
GlutoPeak – Rýchly test kvality múky GlutoPeak je rýchly reologický spôsob charakterizácie pšeničnej múky.
 
odporúčame
Môže byť použitý na rýchle a spoľahlivé posúdenie múky a kvality obsiahnutého lepku. Taktiež môže byť použitý na klasifikáciu rôznych zŕn a múčnych vzoriek. Konvenčné metódy analýzy kvality potravinových surovín sú často veľmi pracné a časovo náročné. Analýza pomocou GlutoPeak vyžaduje len menej ako 5 minút času na jeden test a to s minimálnou prípravou vzorky a s minimálnym čistením prístroja. Prístroj ponúka novo-vyvinutú vyhodnocovaciu metódu: Rýchly test kvality múky, ktorý dopĺňa predošlé analýzy o nové vyhodnocovacie ukazovatele. Na rýchlo-test postačuje iba 9 gramov múky a 9 gramov destilovanej vody, pričom okrem klasických a doplnených ukazovateľov kvality je možné sledovať aj rôzne korelácie s kalibračnou krivkou vlastností ako je napr. obsah proteínov, obsah “mokrého” lepku, absorpcia vody meraná na princípe Farinografu a taktiež W-index (určenie sily múky) meraný na princípe Alveografu.
akcia
Dodacia doba: 
informujte sa
Oblasť použitia: 
Potravinársky priemysel