ANALYSETTE 28 ImageSizer - dynamická obrazová analýza častíc

Meranie častíc - dynamická obrazová analýza

Prístroj pre rýchlu analýzu tvaru a veľkosti častíc práškov a sypkých materiálov (suché meranie) ako aj suspenzií a emulzií (mokré meranie)
v širokom rozsahu 20 µm až 20 mm metódou dynamickej obrazovej analýzy.


Optickou analýzou tvaru a veľkosti častíc sa dajú presne a rýchlo rozpoznať poškodené častice, nečistoty, aglomeráty alebo podsitné a nadsitné častice a dajú sa tiež pozorovať samostatné obrázky. Zároveň prístroj ponúka rýchle a efektívne meranie veľkosti častíc. Dĺžka priebehu merania v závislosti od množstva vzorky je pod 5 minút a výsledok je možné pozorovať okamžite. Toto robí z ANALYSETTE 28 ImageSizer dokonalý merací prístroj aj pre nekomplikovanú kontrolu kvality ako aj pri vývoji a v laboratóriách - je to rýchla alternatíva k sitovaniu.

Typické možnosti použitia:

Ideálny k analýze:
 • hnojív
 • žiaruvzdorných materiálov
 • skla a keramiky
 • uhlíkových výrobkov
 • katalyzátorov
 • plastov
 • potravín
 • kovových práškov
 • farmaceutických výrobko,
 • sadzí a uhlia
 • soli a piesku.

Rýchla a cenovo výhodná alternatíva k sitovaniu:
 • jednoducho nasypať vzorku
 • spustiť meranie
 • odčítať výsledok.
Náklady na kalibráciu a kúpa nových sít úplne odpadá. K tomu zároveň získate okrem veľkosti častíc aj cenné informácie o tvare častíc.

 
Odkaz na stránku výrobcu: 
ANALYSETTE 28 / Fritsch

Technológia dynamickej obrazovej analýzy:

Dynamická obrazová analýza ponúka rovnaké prednosti ako mikroskopická analýza, ale okrem toho poskytuje prostredníctvom plne automatizovaného procesu v priemere až 30 snímok za sekundu. Viac dynamickej pbrazovej analýze tu: http://www.fritsch-sizing.com/encyclopedia/dynamic-image-analysis/
 

Silná optika:

Srdcom ANALYSETTE 28 ImageSizer je vysokovýkonná priemyselná kamera, ktorej 5 megapixelov umožňuje najvyššie rozlíšenie aj tých najmenších čiastočiek. Šošovky sú optimalizované pre použitie v priemysle: jednoduchá, robustná konštrukcia a hermeticky utesnená proti prachu a vlhkosti, zaisťuje vždy presné opto-mechanické nastavenie a vysoko kvalitnú optickú výkonnosť. Prepojenie s počítačom zabezpečuje najrýchlejší prenos dát na vyhodnotenie výsledkov. Viac o optike nájdete tu: http://www.fritsch-sizing.com/encyclopedia/lenses-for-dynamic-image-analysis/


FRITSCH Cloud - Jednoduché vyhodnotenie s ImageSizing softvérom ISS:

Hodnotiaci program ISS zobrazuje každú zachytenú časticu jasne ako dátový bod vo FRITSCH Cloude v tvare mrakov. Jej pozícia v tomto oblaku ukazuje pre Vás tie naozaj dôležité informácie o morfológii. Pritom si môžete úplne ľubovoľne vybrať, ktorý výrok Vás zaujíma: zaoblenie v závislosti na minimálnom Feret- priemere, pomer strán, vykonaný dierovaním, alebo konvexnosť v závislosti na priereze častíc.

Zvlášť praktické: Zobrazte si viaceré merania súčasne na grafe, a tak okamžite rozpoznáte rozdiely medzi príslušnými vzorkami.

Podľa volenia Cloud, kumulatívna krivka, stĺpcové grafy a tabuľky máte k dispozícii aj výsledky distribúcie veľkosti častíc - alebo jednoducho vyberte preddefinovaný návrh podľa požiadaviek na sitovaciu analýzu. Priame vizuálne vyhodnotenie tvaru a veľkosti častíc: dômyselne jednoduché, jedinečne flexibilné. Viac o FRITSCH Cloud nájdete tu: http://www.fritsch-sizing.com/encyclopedia/fritsch-cloud/
 

Prehľad vlastností:

 •  Extra široký rozsah merania 20 µm - 20 mm, individuálne prispôsobiteľný
 •  Vysoko výkonný fotoaparát s telecentrickými objektívmi
 •  Komplexná knižnica pre morfologický popis
 •  Praktické nástroje pre optimálne sledovanie kvality
 •  Spĺňa požiadavky normy ISO 13322-2 pre dynamickú obrazovú analýzu
 •  Rýchla, jednoduchá práca podľa SOP kontrolou
 •  Praktický generátor zostáv pre individuálnu prezentáciu výsledkov buď ako Cloud, kumulatívna krivka, stĺpcový graf alebo formou tabuľky
 •  Ľahko použiteľný pre absolútne spoľahlivú kontrolu kvality v troch krokoch
 •  Krátka doba merania - za 5 minút
 •  5 megapixelov pre väčší rozsah merania: veľké a malé častice sú zachytené v jednom obraze, a tak je pokrytá veľká plocha častíc
 •  Integrovaný softvér pre analýzu obrazu ISS poskytuje jednoduché a flexibilné vyhodnotenie meraní
 •  Spoľahlivá reprodukovateľnosť s vyhodnotením na pixel presne, pre rovné výsledky pri kontrole kvality
 •  Optimálne pridávanie vzorky dávkovacím kanálom
 •  Optimálny počet častíc pomocou AutoCheck
 •  Variabilná doba merania
 •  Clean Design meracieho miesta
Prístroj má integrovanú vysoko výkonnú kameru 5 megapixel a 4 teleskopické objektívy. Je dodávaný vrátane šošoviek v rozsahu merania 150 µm až 20 mm, softvéru a USB interface. ​(Je možné zameniť štandardne dodávaný objektív podľa voľby z troch ďalších)

Podľa potrieb užívateľa je možné objednať objektívy (teleskopické šošovky) pre rôzne rozsahy merania v troch prevedeniach. Objetívy sú jednoducho vymeniteľné, zariadenie detekuje vybranú šošovku a potvrdzuje zvolený rozsah meranie.

Suché meranie práškov a sypkých materiálov     rozsah 20 µm - 20 mm
- k dispozícii sú 3 rozdielne telecentrické objektívy s rozličnými meracími rozsahmi
- každý objektív je dodávaný s príslušným dávkovacím kanálom a lievikom

Mokré meranie suspenzií a emulzií      rozsah 20 µm - 2,8 mm
- kombináciou Analysette 28 ImageSizer s disperzačnou jednotkou vrátane prietokovej meracej cely a telecentrického objektívu
 

TECHNICKÉ DÁTA:

Merací rozsah: 20 µm - 20 mm
Metóda analýzy: dynamická obrazová analýza
Norma: ISO 13322-2
Spôsob analýzy: suché meranie sypkých práškov a zrnitých materiálov
Meranie: tvaru a veľkosti častíc
Objektívy: 3 rozličné, ľahko vymeniteľné telecentrické objektívy
  Merací rozsah:                        zväčšenie:
  1. 90 µm - 20 mm                     0,157 x
  2. 40 µm - 9 mm                       0,35 x
  3. 20 µm - 4,5 mm                    0,735
Veľkosť meracieho poľa 3 Objektívy:
  1. 53,8 x 45 mm
  2. 124,1 x 20,2l
  3. 11,5 x 9,62
Fotoaparát: USB 3.0 digitálny fotoaparát, 5-Megapixel, monochrom
2448 x 2050 pixel rozlíšenie
Štandardný merací čas: <5 min. (v závislosti od želanej meracej štatistiky)
Štandardné množstvo vzorky: 10-100 g
Rýchlosť merania: max. 15 obrázkov / sek pri 5 Mpix
max. 30 obrázkov / sek. pri 1,2 Mpix.
Vyhodnotenie: rýchle spracovanie obrázkov na morfologický popis a stanovenie veľkosti častíc
Počítač: nainštalovaný s ImageSizer software ISS pre riadenie, záznam a vyhodnocovanie nameraných výsledkov
Požiadavky na vlastný počítač zákazníka Minimálne požiadavky na HARDWARE
  Intel Core i7 Quad-Core-Processor alebo rovnocenný
  8 GB operačná pamäte
  primárny disk 256 GB SSD
  sekundárny disk 1 TB HDD
  NVIDIA Grafická karta
  USB 3.0 rozhranie
  22´´ monitor s 1920 x 1080 pix. alebo lepší
  Minimálne požiadavky na SOFTWARE
  Windows 7 alebo viac (64 bit)
  Adobe PDF Reader
Napájanie: 200-240 V / 50-60 Hz
Príkon: 50 Watt
Rozmery (š x h x v): 90x30x50 cm
Neto hmotnosť: 43,8 kg
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Geológia a mineralógia
Hutnícky priemysel
Keramika
Materiálové technológie
Metalurgia
Priemysel stavebných hmôt
Príprava analýzy
Strojárstvo
Výskumné ústavy