Kontakt

Sídlo spoločnosti:
ILABO TECH s.r.o.
Ventúrska 7
811 01 Bratislava

Office:
Jazdecká 43
900 25  Chorvátsky Grob
 

Tel: +421 2 52 62 54 34
E-mail: ilabo@ilabo.sk


ilabo@ilabo.sk
Mobil: 0903 843 932


juraj.blecha@ilabo.sk
Mobil: 0903 460 581


Servis zariadení
Mobil : 0903 766 133