Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor systém 2000, vizuálne triedenie
Komparátor systém 2000 pracuje s 2 poliami, s voliteľnou osvetľovacou jednotkou, ktorá zaručuje správne svetelné podmienky pre klasifikáciu farieb a kolorimetrickú analýzu. Farba vzorky je vizuálne porovnávaná v komparátore oproti farebným skleneným filtrom Lovibond®.

Model: AF267 sada pre cholinesterázový test

- sledovanie expozície organických fosforových insekticídnych látok
- sada je určená pre rýchle testovacie skúšky na prítomnosť organických fosforových insekticídnych látok a na upozornenie užívateľov týchto chemických látok (poľnohospodári, výskumní pracovníci) na ich vstrebávanie a nebezpečné pracovné postupy
- sada je špecifikovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou vo svojom technickom informačnom liste č. 356, 1967
- sada obsahuje 200 lanciet a dostatok činidiel (na približne 10000 testov) 

Aplikácie                                           
lekárske a klinické produkty              
                                                          
Stupnice
cholinesterázová aktivita
Oblasť použitia: 
Farmaceutický priemysel