Lovibond Colour Measurement

Automatické merania odrazivosti - RT600-700-800 – stolné spektrofotometre
RT600, RT700 a RT850i sú kompaktné, stolné spektrofotometre s možnosťou voľby difúznej/8 ° sféry alebo 0/45 optickej geometrie. Sú navrhnuté tak, aby rýchlo a presne informovali o meraní farebnosti širokého rozsahu výrobkov. V kombinácii so softvérom OnColorTM je možné stiahnuť dáta, podrobne ich analyzovať a uložiť do PC.
Model: RT850i Executive balíček: RT850i a OnColorTM Premium
 
Aplikácie                                           
chemikálie                                                    
nátery                                                
potraviny a nápoje               
výrobky pre domácnosť
plasty                                     
textílie                                                
lekárske a klinické produkty              
liečivá a kozmetika                           
                                                          
Stupnice
CIE 94                                    
CIE L* u* v* farebný priestor
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)
CMC tolerancia
Hunter Lab
Metaméria index
index belosti (ASTM E 313)
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty                              
index žltnutia (ASTM E 313)
Delta E * farebný rozdiel
nedorozumenia farebných dát
spektrálne dáta
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Potravinársky priemysel
Textilný a vláknarsky priemysel