Lovibond Colour Measurement

Automatické merania odrazivosti - RT600-700-800 – stolné spektrofotometre
RT600, RT700 a RT850i sú kompaktné, stolné spektrofotometre s možnosťou voľby difúznej/8 ° sféry alebo 0/45 optickej geometrie. Sú navrhnuté tak, aby rýchlo a presne informovali o meraní farebnosti širokého rozsahu výrobkov. V kombinácii so softvérom OnColorTM je možné stiahnuť dáta, podrobne ich analyzovať a uložiť do PC.
Model: RT600 (0/45) kompaktný spektrofotometer
- vysoko výkonný prístroj, odnímateľný držiak vzoriek pre meranie veľkých vzoriek, svetelný zdroj: plynom plnená wolfrámová žiarovka, geometria: 0 °/ 45°, robustná konštrukcia, minimálne rozmery 

Aplikácie                               
nátery                                                                                   
výrobky pre domácnosť                    
lekárske a klinické produkt
plasty             
textílie                                                
                                                          
Stupnice
CIE 94                                    
CIE L* u* v* farebný priestor
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)
CMC tolerancia
Hunter Lab
Metaméria index
index belosti (ASTM E 313)
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty                  
index žltnutia (ASTM E 313)
Delta E * farebný rozdiel
nedorozumenia farebných dát
spektrálne dáta
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Textilný a vláknarsky priemysel